تبلیغات
ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها - معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها

وبلاگ گروه ریاضی ناحیه یک ارومیه

 

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

 

نوع مطلب :مقاله ریاضی ،

نوشته شده توسط:فرزاد جوادی

در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند، پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند، ارسال می‌کنند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید.

 چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری

در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند، پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند، ارسال می‌کنند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید.

 چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.

رعایت معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.

ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.

ج- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.

ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.

1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب

• فشرده و مختصر و یادآوردنی

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله

2) نام نویسنده/نویسندگان:

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی تحقیق ، بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند، بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق

• طرح اهمیت تحقیق

• طرح سوابق تاریخی موضوع

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات

• مروری کلی بر بقیه مقاله

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله

موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.

نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین، فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خود را برای انتشار ارسال دارید)

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی استchoc
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 08:48 بعد از ظهر
I'm really enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the
eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more
often. Did you hire out a designer to create your theme?

Outstanding work!
What do you do for Achilles tendonitis?
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:32 قبل از ظهر
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but,
I'd like to shoot you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing
it expand over time.
Foot Pain
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:44 قبل از ظهر
Excellent web site. Plenty of helpful information here. I am sending
it to some friends ans additionally sharing in delicious.
And obviously, thank you for your effort!
Can you lose weight by doing yoga?
شنبه 14 مرداد 1396 03:12 بعد از ظهر
Thanks for the auspicious writeup. It in fact was once a amusement
account it. Glance complicated to more introduced agreeable from you!

By the way, how can we keep in touch?
madalenegrode.hatenablog.com
جمعه 6 مرداد 1396 10:55 بعد از ظهر
Hello there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to
my friends. I'm sure they will be benefited from this website.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:07 بعد از ظهر
It is appropriate time to make some plans for the future
and it's time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you few
interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this
article. I desire to read more things about it!
BHW
شنبه 12 فروردین 1396 10:05 قبل از ظهر
What's up mates, pleasant article and nice arguments commented
at this place, I am in fact enjoying by these.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


لینک گروه جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان ریاضی جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان استان آذربایجان غربی جمعه 14 خرداد 1395
برنامه سمینار های تخصصی آموزش ریاضی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
اصلاحیه کتاب جبر و احتمال چاپ ۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
طرح درس سالانه ریاضی دوم دبیرستان دوشنبه 16 آذر 1394
طرح درس سالانه حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و2 یکشنبه 15 آذر 1394
طرح درس سالیانه هندسه 1 شنبه 14 آذر 1394
۹تکنیک استفاده ازطنزدرکلاس درس شنبه 14 آذر 1394
طرح درس سالیانه پیشنهادی درس ریاضی 1 کلاس اول دبیرستان پنجشنبه 12 آذر 1394
دانلود کتاب ریاضی پایه ی نهم متوسطه ی اول چهارشنبه 11 آذر 1394
دانلود مجله برهان ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
برنامه امتحانات نهایی دی ماه سال‌تحصیلی94-95 چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های اختصاصی گزینه دو با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های دروس ریاضی قلم چی با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
میانگین عملکرد دروس نهایی خرداد94 چهارشنبه 11 آذر 1394
چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران چهارشنبه 11 آذر 1394
تاریخ های مهم چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (شیراز) چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه طرح درس سالانه چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس حسابان چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره متوسطه دوم (دبیرستان) چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره ابتدایی چهارشنبه 11 آذر 1394
ده قدم برای نوشتن یک طرح درس خوب چهارشنبه 11 آذر 1394
آموزش جالب ضرب اعداد یک تا ده در عدد 9 با انگشتان دست به کودکان چهارشنبه 11 آذر 1394
پوشه کار چیست ؟ چهارشنبه 11 آذر 1394
راهنمای نحوه تهیه وتنظیم گزارش معلم پژوهنده چهارشنبه 11 آذر 1394
معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی چهارشنبه 11 آذر 1394
لیست آخرین پستها