تبلیغات
ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها - نمونه سوالات ریاضیات دبیران ریاضی ازسراسر کشوردر خرداد ماه ۱۳۹۴

ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها

وبلاگ گروه ریاضی ناحیه یک ارومیه

 

نمونه سوالات ریاضیات دبیران ریاضی ازسراسر کشوردر خرداد ماه ۱۳۹۴

 

نوشته شده توسط:فرزاد جوادی

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران استان ایلام

سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های کوهپایه استان اصفهان

سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی لینک دانلود
سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم مریم میرزاپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نکا استان مازندران

سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود
سوالات ریاضیان گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد حسن برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قاین استان خراسان جنوبی

سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودبار استان گیلان

سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی + پاسخنامه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ شیراز

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای غلامحسین جعفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کازرون استان فارس

سوالات ریاضیان گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات ریاضیان گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نیره غلامرضایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار استان اصفهان

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود
سوالات ریاضیان گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجید سعید

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودان استان هرمزگان

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود
سوالات ریاضیان گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های کرمانشاه

سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) + پاسخنامه لینک دانلود


سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امین بندگانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم پرشنگ امانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سقز استان کردستان

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرهاد ایزدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آق قلا استان گلستان

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سمیرم استان اصفهان

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی (نمونه اول) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی (نمونه دوم) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) (نمونه اول) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) (نمونه دوم) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  (نمونه اول) لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  (نمونه دوم) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

سوالات ریاضیان گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود امامی نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نوسود استان کرمانشاه

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۷ سال اول دوره ی اول متوسطه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد خشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بندر انزلی

سوالات ریاضیان گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی (تجربی – ریاضی – انسانی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:24 قبل از ظهر

Incredible plenty of wonderful facts!
cialis for daily use cialis reviews cost of cialis cvs how to purchase cialis on line cialis daily reviews safe site to buy cialis online cialis generika cialis savings card cialis flussig cialis side effects
Buy generic cialis
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:04 قبل از ظهر

Incredible loads of wonderful knowledge.
how to buy cialis online usa cialis 10 doctissimo cialis generico online buy cialis cheap 10 mg we recommend cialis best buy tadalafil 10 mg wow cialis tadalafil 100mg viagra vs cialis vs levitra enter site natural cialis cialis farmacias guadalajara
Viagra generika
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:57 بعد از ظهر

Nicely put. Appreciate it!
buy viagra pay with paypal where can i buy viagra online safely buy sildenafil generic how to get viagra uk uk pharmacy online viagra buy viagra online without rx buy viagra online order sildenafil uk online buy viagra china where can you buy viagra without a prescription
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:57 قبل از ظهر

You stated this fantastically.
we like it safe cheap cialis effetti del cialis generic low dose cialis click here to buy cialis buy brand cialis cheap cialis official site generic cialis pill online cialis reviews safe site to buy cialis online brand cialis generic
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 09:46 قبل از ظهر

Amazing write ups. Thanks a lot.
cialis online nederland cialis daily cialis rezeptfrei how does cialis work cialis kamagra levitra only now cialis for sale in us cialis per paypa buy cialis cialis kamagra levitra prix de cialis
feet pain
پنجشنبه 23 شهریور 1396 07:32 بعد از ظهر
I love what you guys tend to be up too. This
sort of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I've
you guys to my blogroll.
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:03 بعد از ظهر
With havin so much written content do you ever run into any
problems of plagorism or copyright infringement? My site has
a lot of unique content I've either created myself or outsourced
but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my
agreement. Do you know any methods to help prevent content
from being ripped off? I'd definitely appreciate it.
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:17 بعد از ظهر
I feel this is one of the so much important
information for me. And i'm satisfied studying your article.
However should commentary on some normal things, The site taste is ideal, the articles is really great
: D. Good job, cheers
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 02:15 بعد از ظهر
Wow! In the end I got a blog from where I know how to truly obtain valuable facts concerning my
study and knowledge.
پنجشنبه 18 تیر 1394 08:44 بعد از ظهر
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام اقا فرزاد خوبیییییییییییییییییییین؟خدا رو شكر برگشتین و جواب نظرات رو دادین ، ممنون خوشحالم سالمید و مباركتون باشه به سلامتی . مطالب جدیدتون هم عالی بود ممنون و یه كار خوبی كه كردین پیوندها رو زیاد كردین خیلی خوبه و كار وب گردی ما رو راحت كردین بازم ممنون .خدا هیشه یار و یاورتون باشه.
پاسخ فرزاد جوادی : متشکر م از اظهار لطف شما.موفق باشید ؛ ایام به کام
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


لینک گروه جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان ریاضی جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان استان آذربایجان غربی جمعه 14 خرداد 1395
برنامه سمینار های تخصصی آموزش ریاضی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
اصلاحیه کتاب جبر و احتمال چاپ ۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
طرح درس سالانه ریاضی دوم دبیرستان دوشنبه 16 آذر 1394
طرح درس سالانه حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و2 یکشنبه 15 آذر 1394
طرح درس سالیانه هندسه 1 شنبه 14 آذر 1394
۹تکنیک استفاده ازطنزدرکلاس درس شنبه 14 آذر 1394
طرح درس سالیانه پیشنهادی درس ریاضی 1 کلاس اول دبیرستان پنجشنبه 12 آذر 1394
دانلود کتاب ریاضی پایه ی نهم متوسطه ی اول چهارشنبه 11 آذر 1394
دانلود مجله برهان ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
برنامه امتحانات نهایی دی ماه سال‌تحصیلی94-95 چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های اختصاصی گزینه دو با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های دروس ریاضی قلم چی با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
میانگین عملکرد دروس نهایی خرداد94 چهارشنبه 11 آذر 1394
چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران چهارشنبه 11 آذر 1394
تاریخ های مهم چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (شیراز) چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه طرح درس سالانه چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس حسابان چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره متوسطه دوم (دبیرستان) چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره ابتدایی چهارشنبه 11 آذر 1394
ده قدم برای نوشتن یک طرح درس خوب چهارشنبه 11 آذر 1394
آموزش جالب ضرب اعداد یک تا ده در عدد 9 با انگشتان دست به کودکان چهارشنبه 11 آذر 1394
پوشه کار چیست ؟ چهارشنبه 11 آذر 1394
راهنمای نحوه تهیه وتنظیم گزارش معلم پژوهنده چهارشنبه 11 آذر 1394
معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی چهارشنبه 11 آذر 1394
لیست آخرین پستها